Privacyverklaring Stichting Helende Geluiden / Matinee Mondiaal

In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van je verwerken, hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan jou toekomen.  Helende Geluiden / Matinee Mondiaal neemt je privacy zeer serieus en behandelt je gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Stichting Helende Geluiden / Matinee Mondiaal zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Soort persoonsgegevens

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van je verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van je kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer, emailadres en IP-adres en beeldmateriaal (foto’s, streaming).

Doel verwerking persoonsgegevens

Helende Geluiden / Matinee Mondiaal gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen
 • om de nieuwsbrief van Helende Geluiden / Matinee Mondiaal te kunnen sturen mits je je daarvoor hebt aangemeld
 • om mails met specifiek aanbod van Helende Geluiden/Matinee-Mondiaal te kunnen sturen mits je jezelf daarvoor hebt aangemeld
 • voor servicemails, om je nader te kunnen informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor je kaarten hebt gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven)
 • voor Vrienden van Helende Geluiden/Matinee-Mondiaal voor het innen van de Vriendenbijdragen
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheids­onderzoek)
 • om uitvoering te kunnen geven aan op Stichting Helende Geluiden/Matinee-Mondiaal van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrieven, specifiek aanbod en servicemails

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Deze aanmeldingen kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of mail met specifiek aanbod bevat een afmeld link. Je email-adres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Beeldmateriaal

Helende Geluiden/Matinee-Mondiaal maakt tijdens voorstellingen foto’s en video-opnamen. De foto’s worden op de website van Helende Geluiden/Matinee-Mondiaal geplaatst en de video-opnames worden of live gestreamd en/of op het YouTube kanaal van Helende Geluiden/Matinee-Mondiaal geplaatst.

Bewaren gegevens

Helende Geluiden/Matinee-Mondiaal bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is, maar maximaal één jaar. Gegevens van klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of actiemails worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Inzage en wijzigen van je gegevens 

Wanneer u vragen hebt of je wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en verwerken van je persoonsgegevens
 • je gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot jou als persoon.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Helende Geluiden / Matinee-Mondiaal op 1-4-2020 (bij het opnieuw online gaan van onze vernieuwde website)